Naša ponuka:

prenajatie priestoru, výzdoba, interiér, exteriér, podľa podmienok, klobúčiky pre všetkých, špeciálny plagát pre oslávenca, maľovanie na tvár, vyfarbovanie a vymaľovanie, tvorivé dielne v rámci vekovej kategórie, čarovanie, rôzne súťaže a hry s odmeňovaním, neodmysliteľná zábava - tanec

Additional information